حزب کمونیست ایران

اعتراضات اهالی روستای گوری و فشانجرد خراسان رضوی

روز چهرشنبه 28 خردادماه،اهالی روستای گوری و فشانجرد خراسان رضوی نسبت به عدم وجود آب شرب در این مناطق دست به اعتراض زدند.

به گفته اهالی معترض،روستاهای گوری،فشانجرد،خسرشیر،ریواده،عبدل آباد،سامقان،آباس آباد از توابع شهرستان جغتای (سبزوار) خراسان رضوی دارای جمعیتی بیش از ۶ هزار نفر است که تاکنون بعد از گذشت ۱۵ سال از وعده مسئولان هنوز مشکل آب این مناطق حل نشده است.