حزب کمونیست ایران

اعتراضات خیابانی مردم دیواندره

برپایه گزارش دریافتی ،مردم شهرستان دیواندره روز دوشنبه 28 شهریورماه، در اعتراض به ظلم و ستم جمهوری اسلامی و نقش جنایتکارانه این حکومت در قتل مهسا امینی به خیابان‌ها آمدند.
برپایه این گزارش مردم دیواندره در اعتراض به قوانین زن‌ستیز جمهوری اسلامی و سرکوب زنان با تاکید بر نقش آزادی زنان در جامعه انسانی شعار سر می‌دهند: زن، زندگی، آزادی. گفته می شود، نیروهای سرکوبگر رژیم به تجمعات اعتراضی مردم یورش برده‌اند.