حزب کمونیست ایران

اعتراضات در بریتانیا علیه لایحه دولت برای افزایش اختیارات پلیس

روز سه شنبه 28 دی ماه، تطاهراتی علیه لایحه پلیسی دولت بریتانیا در بریستول برگزار شد و در منچستر نیز اعضای شاخه جوانان حزب کمونیست بریتانیا تجمعی علیه این لایحه سرکوبگرانه دولت برگزار کردند.

مجلس اعیان بریتانیا قرار است در مورد  لایحه‌ای تصمیم‌گیری کند که به دولت اجازه می‌دهد هر تظاهراتی را که بیش از حد «پر سر و صدا» یا «اخلال‌کننده» تلقی می‌شود، غیرقانونی اعلام کرده و تظاهرکنندگان را به تا ده سال زندان محکوم کند. این لایحه همچنین به پلیس کنترل بیشتری بر زمان و مکان برگزاری تظاهرات داده، برخی افراد را بدون حکم قضایی از شرکت در تظاهرات یا حتی تشویق مجازی به حضور در آن‌ها منع کرده و امکان توقیف و تفیتش افراد و خودروها توسط پلیس را افزایش می‌دهد.