حزب کمونیست ایران

اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی

اعتراضات سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای تهران، مشهد، اهواز، رشت، اراک، شوشتر، سنندج، شوش و کرمانشاه در اعتراض به اجرا نشدن همسان‌سازی روز یکشنبه ۲۴ بهمن ماه برگزار شد.

بازنشستگان خواستار “کوتاه شدن دست دولت از صندوق‌های بازنشستگی و نظارت، بازرسی و کنترل نمایندگان مستقل بازنشستگان بر صندوق‌ها، پرداخت بدهی‌های به روز شده دولت به صندوق سازمان تامین اجتماعی، اجرای همسان‌سازی کامل حقوق، تعیین حقوق مطابق با هزینه‌های واقعی زندگی و افزایش آن طبق ماده ۹۶ متناسب با نرخ واقعی تورم، توقف طرح دوفوریتی حذف ماده ۵۰ ، تامین اجتماعی علیه منافع کارگران و بازنشستگان، پرداخت عیدی کارگری معادل دو ماه حقوق به بازنشستگان، احتساب سابقه ارفاقی مشاغل سخت و زیان‌آور همچون سابقه استحقاقی در متناسب‌سازی حقوق سال ۹۹ بازنشستگان و پرداخت معوقه‌ آن و آزادی بی‌قید و شرط همه فعالین از جمله کارگر بازنشسته آقای اسماعیل گرامی” می باشند.