حزب کمونیست ایران

اعتراضات ضد نژادپرستی در برزیل

گروهی از شهروندان برزیل روز جمعه ۵ خردادماه در تظاهرات هزاران نفری،مخالفت خود را با نژادپرستی نژادپرستان اروپایی اعلام کردند.

گزارش ها حاکی از آن است که یک بازیکن برزیلی هفته گذشته در جریان مسابقه دو باشگاه فوتبال اسپانیا از سوی هواداران نژادپرست مورد توهین و بی احترامی قرار گرفت که اعتراضات گسترده ای را در پی داشت.هزاران تظاهرکننده برزیلی روز جمعه در ریودوژانیرو شعارهایی علیه نژادپرستی اروپایی سر دادند.پلیس اسپانیا همچنین سه نفر را به اتهام توهین‌های نژداپرستانه به این بازیکن فوتبال در ورزشگاه مستایا دستگیر کرد.این درحالی است که باشگاه والنسیا هم ۴۵۰۰۰ یورو جریمه شده است.