حزب کمونیست ایران

اعتراضات علیه آزادسازی قیمت‌ها از ترکیه تا یونان و مولداوی

طی روزهای اخیر، همزمان با تداوم اعتراضات علیه سیاست‌های ریاضتی و افزایش قیمت حامل‌های انرژی در ترکیه، در مولداوی و یونان هم توده‌های زحمتکش در اعتراض به شرایط معیشتی به خیابان آمده‌اند.

در یونان، کشاورزان بزرگراه‌ها را در اعتراض به گرانی و افزایش قیمت کالاها بستند، و در مولداوی معترضان به افزایش ۳۷ درصدی نرخ گاز خانگی جلوی پارلمان انبوهی کود حیوانی تخلیه کردند. فعالین چپ در این کشورها می گویند، این اعتراضات نشانه می دهد «دست‌های نامرئی بازار» و نظام «سرمایه‌داری» در هر شکلش، از تامین نیازهای اساسی زحمتکشان ناتوان است.