حزب کمونیست ایران

اعتراضات مردم در چندین شهر ایران

یکشنبه شب 30 آذر ماه مردم معترض شهرهای مختلف کشور از جمله اهواز، لرستان و تهران به مناسبت شب یلدا ضمن اعتراض به وضعیت معیشتی موجود با شعار نویسی بر دیوارها به مقامات حکومتی در مورد قیامی دیگر هشدار دادند.

در اهواز هنگامیکه لودرهای مأموران شهرداری در منطقه زرگان، شبانه مشغول تخریب دیوار منازل مردم بودند، جوانان اهوازی با کوکتل مولوتوف به لودر تخریب‌گر حمله کردند. مقامات حکومتی در اهواز و دیگر شهرهای خوزستان با بهانه‌های واهی اقدام به تخریب منازل مردم می‌کنند.  از سوی دیگر در شب یلدا و برغم ممنوعیت های تردد، جوانان معترض لرستان و تهران

با شعار نویسی و برافراشتن پرچم انقلاب گرسنگان در راه است، به مقامات حکومتی در مورد قیامی دیگر هشدار دادند.