حزب کمونیست ایران

اعتراضات معلمان خرید خدمات سال 93

معلمان خرید خدمات سال 93 روز یکشنبه 23 آذرماه در ادامه اعتراضاتشان نسبت به بلاتکلیفی استخدامی بار دیگر مقابل مجلس رژیم تجمع کردند.

تجمع کنندگان که تعداد آن‌ها به چند صد نفر می‌رسید در خصوص اعتراضات خود می گویند که  حدود 13 هزار معلم خرید خدمات از سراسر کشور، خواهان مشخص شدن وضعیت استخدام خود و یکسان شدن مدل قراردادها هستند  به گفته این گروه از معلمان؛ همکارانشان در برخی استانها تنها ماهی 300 هزار حقوق دریافت می‌کنند و یک بیمه 10 روزه دارند؛ درحالیکه ساعت کار آن‌ها با معلمان رسمی تفاوتی ندارد.  خواسته دیگر معلمان خرید خدمات یکسان شدن قراردادهای آن‌هاست. به گفته معترضان در هر استان یک مدل قرارداد وجود دارد. آنها تاکید دارند که آنچه برایشان مهم است تبدیل قطعی وضعیت استخدامی است.