حزب کمونیست ایران

اعتراضات و اعتصابات کارگری در یونان و پرو

بنابر گزارشها، طی روزهای اخیر هزاران نفر از کارگران کشورهای یونان و پرو در اعتراض به افزایش قیمت کالاها و پایین بودن دستمزدها در شهرهای مختلف این دو کشور دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند.

طبق این گزارش روز پنجشنبه، کارگران بخش دولتی و خصوصی در یونان در اعتراض به افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی به ویژه مواد غذایی و انرژی دست به اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته زدند و راهپیمایی‌هایی نیز در بیش از ۷۰ شهر یونان برگزار شد. هم چنین روز پنجشنبه، کنفدراسیون عمومی کارگران پرو و اتحادیه کارگران آموزش و پرورش به خیابان‌های لیما آمدند و خواستار افزایش حداقل دستمزد شدند. قابل ذکر است نرخ تورم در هر دو کشور به نقطه بی‌سابقه‌ای در حدود ۲ دهه اخیر رسیده است.