حزب کمونیست ایران

اعتراضات کارگران معدن اورانیوم در نیجر علیه فرانسه

بنا بر گزارشها، کارگران معدن اورانیوم نیجر علیه استعمارگری پایدارِ فرانسه، روز دوشنبه ٨ آبان ماه، اقدام بە اعتراض نمودند کە سربازانِ فرانسوی در اولین ساعات اعتراضات دو تن را کشته و ۱۸ نفر مجروح کرده‌اند.

نیجر یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگانِ اورانیوم در جهان است و عمده‌ی معادن آن در انحصار دولت فرانسه قرار دارند. اورانیومِ نیجر ۴۰درصدِ تولید برق فرانسه را تامین می‌کند در حالی‌که ۸۹ درصد از جمعیت این کشور اصلا به برق دسترسی ندارند.