حزب کمونیست ایران

اعتراضات گسترده در هند به تخریب اماکن مسکونی و تجاری مسلمانان

شهرهای مختلف هند در روزهای اخیر شاهد موج گسترده‌ای از اعتراضات به تخریب منازل و مغازه‌های شماری از شهروندان مسلمان،به دستور مقامات محلی بوده است.

گفته می شود در جریان این تظاهراتها تاکنون بیش از 300 نفر نیز بازداشت شده اند. هفته گذشته دولت محلی در دو شهر دیگر ایالت اوتار پرادش خانه‌های مسلمانان را با بولدوزر ویران کردند. در ماه آوریل نیز در پی بروز درگیری‌هایی بین مسلمانان و هندوها در شهر دهلی‌نو تعدادی از مغازه‌های مسلمانان به دستور دولت محلی تخریب شدند. منتقدان می‌گویند هدف از تخریب اموال مسلمانان ، سرکوب و ارعاب مسلمان است.