حزب کمونیست ایران

اعتراضات گسترده مدافعان پناهجویان در بریتانیا

روز یکشنبه 26 تیر ماه، مدافعان حقوق مهاجران در بریتانیا به برگزاری تظاهرات‌هایی در مخالفت با آنچه سیاست «شنیع» دولت مبنی بر فرستادن مهاجران به روآندا می‌دانند، اقدام کرده‌اند.

به گفته سازمان «کمک به کاله»، تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف بریتانیا همچون کَمبُریج، آکسفورد، شِفیلد، کووِنتری، لیدرز، منچستر، و کاردیف برگزار شده است. در جریان این تظاهرات، معترضان خود را به نزدیکی مراکز دیپورت در دو فرودگاه بزرگ لندن رساندند و خواستار فرستاندن مهاجران به جزیره روآندا شدند. گفتنی استاین تظاهرات‌ها بخشی از کارزار «طرح روآندا را متوقف کنید» است که سازمان «کمک به کاله»‌ همراه با «کنگره اتحادیه‌های کارگری» بریتانیا و سازمان «مقابله با نژادپرستی» راه انداخته‌اند.  لازم به یادآوری است که ، وزیر کشور دولت محافظه‌کار بریتانیا، در ماه آوریل توافقی را با کیگالی امضا کرد که به موجب آن، مهاجرانی که غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌ باشند، به روآندا دیپورت می‌شوند.