حزب کمونیست ایران

اعتراضی کارکنان شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران

روز یک‌شنبه ۸ مردادماه جمعی از کارکنان رسمی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران بار دیگر در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.

معترضان با برپایی این تجمع و سردادن شعارهای اعتراضی نسبت به زمان‌بر شدن اجرای ماده ۱۰ برای گروه‌های مختلف شاغل در صنعت نفت، عدم بهره‌مندی جمعی از پرسنل بخصوص نیروهای استخدامی ۹۳ و پرسنل دیپلم و فوق دیپلم اعتراض کردند. آنها همچنین خواستار رسیدگی مقاما به سطح مالیات‌ها و سقف حقوق های خود شدند.