حزب کمونیست ایران

اعتراضی کارگران کارخانه داروگر تهران

جمعی از کارگران کارخانه داروگر تهران روز سه شنبه دوم خرداد ماه در مقابل ساختمان قوه قضاییه تجمع اعتراضی برگزار کردند.

کارگران معترض با برپایی این تجمع از مسئولان قضایی کشور خواستند تا برای رفع مشکلات این کارخانه و پرداخت حقوق و بیمه معوقه کارگران اقدام کنند. یکی از کارگران در همین رابطه گفته است: “چند سالی است کارخانه داروگر تهران دچار مشکلات اساسی شده به نحوی که تولیدات آن به حداقل کاهش یافته است به همین دلیل مطالبات مزدی و بیمه‌ای برخی کارگران ۴ و برخی دیگر ۷ ماه به تاخیر افتاده است، با این حال هیچ ارگان دولتی تاکنون به آنان کمک نکرده است.”