حزب کمونیست ایران

اعتراض آبداران کهگیلویه و بویراحمد

جمعی از آبداران کهگیلویه و روز سه شنبه 6 آبانماه در اعتراض به عدم پرداخت 6 ماه حقوق و نداشتن قرارداد کاری و بیمه، مقابل استانداری رژیم در یاسوج دست به تجمع زدند.

یکی از آبداران حاضر در تجمع در این خصوص می گوید، 250 آبدار هستند که قراردادهای آنها بلاتکلیف مانده و مسئولان تاکنون پاسخ روشنی به آنها نداده اند. وی همچنین می افزاید: در این شرایط اقتصادی و گرانی اجناس بیش از 6 ماه است که دستمزدی دریافت نکرده اند.

آبداران معترض می گویند قصد دارند تا رسیدن به کلیه خواسته هایشان به این تجمع ادامه دهند.