حزب کمونیست ایران

اعتراض آتش نشانان اصفهان

جمعی از آتش نشان اصفهان روز دوشبنه 17 شهریور ماه نسبت به سطح نازل حقوق،مشمول قانون مشاغل سخت و زیان آورنشدن وعدم تبدیل وضعیت برای دومین بار درفصل تابستان تجمع کردند.

آتش نشانان معترض می گویند، میزان حقوق آنها با سختی شغلی که دارند متناسب نیست و از طرفی هم حدود 140 نفر از پرسنل با شرکت ها قرارداد دارند و تاکنون تبدیل وضعیت نشده اند. گفتنی  است این آتش نشانان روز دوشنبه 23 تیرماه نیز در همین رابطه مقابل ساختمان سازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی اصفهان دست به تجمع زده بودند.