حزب کمونیست ایران

اعتراض آتش نشانان کرج

آتش نشانان کرج روز چهارشنبه 2 شهریور ماه در اعتراض به پاسخگو نبودن مقامات شهرداری به خواسته‌هایشان در برابر شهرداری تجمع کردند.
آتش نشانان معترض خواستار رسیدگی مسئولین به وضعیت معیشتی خود، در نظر گرفتن مزایا و رفاه آتش نشانان، حق حریق، حق شب‌کاری، اعاده حقوق ضایع شده از آتش نشانان در ستاد بحران، در نظر گرفتن سوابق کاری در احکام آتش نشانان کرج، بازنگری در مرتبه و گروه از بدو خدمت و پرداخت تعطیل‌کاری آتش‌نشانان عملیاتی می باشند. به گفته یکی از معترضان، آتش نشانی از مشاغل سخت و زیان‌آور است که علاوه بر داشتن آمادگی جسمی نیاز به یک روحیه قوی و انساندوست برای انجام ماموریت‌ها دارد. اما نابرابری و مناسب نبودن وضعیت معیشتی و… مشکلاتی برای آتش نشانان کرج بوجود آورده که انگیزه آنها را برای انجام ماموریت‌ها کم‌رنگ‌ می‌کند.