حزب کمونیست ایران

اعتراض آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشور

روز شنبه 16 فروردین ماه،آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی سراسر کشور با انتشار نامه ای سرگشاده نسبت به برگزاری آزمون برای تبدیل وضعیت دست به اعتراض زدند.

آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی با انتشار نامه‌ای که توسط نمایندگان آنها در استان‌های مختلف امضا شده،خواستار لغو آزمون ورودی شده و درخواست کرده‌اند که جذب آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی بدون آزمون و براساس سوابق تدریس صورت بگیرد.آنها با تاکید بر اینکه آزمون برای سه گروه دیگر متقاضی حذف شده است، خواستار عمل به مصوبه سال 97 مجلس مبنی بر جذب آموزش‌دهندگان شده‌اند و می‌گویند کروناویروس به اندازه کافی ما را نگران کرده است، نگرانی آزمون را از ما دور کنید.