حزب کمونیست ایران

اعتراض آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی

روز دوشنبه 12 اسفندماه،آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی بعد از سال 92، اعتراضشان را نسبت به محرومیت ازشرکت درآزمون 22 فروردین ماه سال آینده برای جذب در آموزش و پرورش اعلام کردند.

این آموزش‌دهندگان که پیش از این بارها از استان‌های مختلف به تهران آمده ومقابل مجلس تجمعات اعتراضی برپاکرده اند خواستار رفع تبعیض و جذب همه همکاران خود هستند. آنها معتقدند؛ نیروهایی که سال‌ها در مناطق سخت و روستایی به سوادآموزی اشتغال داشته‌اند، نباید در بیم بیکاری و بی‌پولی به سر برند.