حزب کمونیست ایران

اعتراض ادامه‌دار کارگران شهرداری کوت عبدالله

جمعی از کارگران شهرداری کوت‌عبدالله، بخش فضای سبز در یک هفته گذشته در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل ساختمان استانداری تجمع کردند.

این کارگران که از چهار ماه پیش تاکنون هیچ دستمزدی دریافت نکرده اند با سردادن شعار و در دست داشتن پلاکاردهای ضمن خواست پرداخت کلیه دستمزدهای معوقه خواستار پرداخت حق بیمه خود از سوی کارفرما به سازمان تامین اجتماعی شدند. آنها می گویند، دستمزدهایشان، رقم ناچیزی است که تأخیر در پرداخت آن در پایان هر ماه مشکلات اقتصادی خانواده‌های این کارگران را تشدید کرده است. این کارگران همچنین با اعتراض نسبت به تهدید صورت گرفته از سوی مسئولان شهرداری و پیمانکار، اظهار داشتند: “هرگاه برای احقاق حق خود تجمع می‌کنند، تهدید به اخراج می‌شوند.”