حزب کمونیست ایران

اعتراض ادامه دار کارگران خدمات اجتماعی بندر خمینی

اعتراض کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرخمینی زیرمجموعه هلدینگ خلیج فارس، برای جلوگیری از انتقال اجباری‌شان به شرکت ورشکسته عملیات غیرصنعتی ماهشهر که از ماه‌ها پیش آغاز شده است، همچنان ادامه دارد.

به گفته یکی از کارگران معترض، سال ۹۷ تنها چند ماه پس از روی کارآمدن مدیرعامل جدید شرکت پتروشیمی بندرخمینی، یک ابلاغیه با مضون اینکه “قرار است مجموعه‌های خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرخمینی با این مجموعه خداحافظی کنند و ادامه فعالیت آنان به دیگری واگذار گردد”  باعث ایجاد نگرانی در میان کارگران خدمات اجتماعی پتروشیمی بندرخمینی شد. وی همچنین می افزاید اعتراضات تاکنونی کارگران راه به جایی نبرده و قرار است به زودی این کارگران به اجبار به شرکتی دیگر بفرستند.