حزب کمونیست ایران

اعتراض انجمن‌های صنفی فرهنگیان کرمانشاه،اسلام آباد غرب و هرسین

روز شنبه 11 شهریورماه،جمعی از انجمن‌های صنفی فرهنگیان کرمانشاه،اسلام آباد غرب و هرسین طی بیانیه ای نسبت به اخراج و انفصال از خدمت فعالین صنفی و اساتید دانشگاهها اعتراض کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است:طی سالهای گذشته معلمان در بدترین شرایط اقتصادی و محرومیت،اِعمال وضعیت های نابسامان و تحقیر آمیز دولت،هیچ گاه نسبت به آموزش و امر تحصیل دانش آموزان کوتاهی نکرده اند و در بحبوحه و روند ریزش ارزش های اجتماعی و فرو مُردن انسانیت در رکاب آموزش های سود محور سرمایه،با نادیده گرفتن نیازهای مادی و اجتماعی در تعامل و گفتگوی دائمی و دلسوزانه با اولیای دانش آموزان،نهایت همدلی و همفکری در زمینه ی پیشرفت آنها را فراهم ساختند.پیامد سیاست های مخرب و ویرانگر آموزشی و به انزوا کشاندن تحصیلات پایه ای و دانشگاهی،موجبات بازداشت،اخراج و انفصال از خدمت معلمان،اساتید دانشگاهها و کارگران را فراهم می سازد.بنابراین انجمن های صنفی فرهنگیان کرمانشاه،اسلام آباد غرب و هرسین،تعرض همه جانبه ی دولت به معیشت،زندگی و فعالیت ارزشمند معلمان و اساتید دانشگاه ها که با اخراج و انفصال از خدمت این سرمایه های ملی در کمال ظلم و بی عدالتی محقق می شود،محکوم می کند و خواستار پایان دادن به تهدید و هتک حرمت این انسانهای گرانقدر و مؤثر در امر تعلیم و تربیت و آموزش عالی نسل نوین و نسل پُرتکاپوی فردای کشور است.انجمن های صنفی همچنین خواهان لغو و بی اثر نمودن کلیه احکام ظالمانه بر ضد همکاران فرهنگی و دانشگاهی خود هستند.