حزب کمونیست ایران

اعتراض انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیرانشهر

روز چهارشنبه 3 فروردین ماه، انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیرانشهر واقع در استان آذربایجان غربی، با انتشار نامه ای در شبکه های اجتماعی نسبت به تعیین دستمزد پایین کارگران در سال 1401 و ناهمخوانی آن با سطح تورم و گرانی، اعتراض خود را اعلام کردند.

در این نامه آمده است انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیرانشهر اعتراض خود را در برابر نرخ گذاری غیرکارشناسی دستمزد کارگران ساختمانی را به شدت رد کرده و مورد انتقاد قرار می دهد که با توجه به تورم وگرانی، دستمزد کارگران فصلی که در سال فقط ۶ ماه کار می کنند، از سال قبل کمتر اعلام شده از مسئولان مربوطه تقاضا می‌شود نرخ گذاری قبلی را باطل و نرخ گذاری جدید را با توجه و شأن و زندگی کارگران اعلام نمایند.