حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی روستاهای برز و کمجان نسبت به تخریب محیط زیست

روز چهارشنبه 10 فروردین ماه، اهالی روستاهای برز و کمجان در شهرستان نطنز در اعتراض به فعالیت مخرب معدن‌کاوان و آسیب های زیست محیطی ناشی از فعالیت آنان دست به تجمع اعتراضی زدند.

این هموطنان می‌گویند که این گونه فعالیت‌ها شرکتهای معدن کاوی منجر به تخریب محیط زیست، ایجاد مخاطراتی برای بهداشت عمومی، تهدید حیات اهالی منطقه و همچنین گونه های جانوری آن می‌شود. گفتنی است تخریب گسترده محیط زیست توسط شرکت های توسعه دهنده معادن در نقاط مختلف کشور در حال انجام است و این شرکت ها با سواستفاده از خلأهای قانونی و سکوت مراجع مسئول رژیم همچنان به تخریب محیط زیست ادامه می دهند.