حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی روستای دب‌حردان اهواز

روز دوشنبه 3 شهریور،جمعی از اهالی روستای “دب‌حردان” در بخش اسماعیلیه اهواز در استان خوزستان اعتراضشان را نسبت به قطعی آب شرب ابراز کردند وخواستار ارسال تانکرهای آب به روستا شدند.

یکی از حاضرین درتجمع می گوید: طبق وعده مسوولان قرار بود تا پایان پروژه آبرسانی تانکرهای آب روزانه به روستا اعزام شوند اما این اتفاق نیفتاد. وی با بیان اینکه جمعیت روستا دو هزار نفر است، اضافه کرد: بی‌آبی و تشنگی اهالی روستا به ویژه در گرمای تابستان زندگی را بسیار دشوار کرده و وضعیت پروژه آبرسانی هم معلوم نیست.