حزب کمونیست ایران

اعتراض اهالی سیستان و بلوچستان

روز دوشنبه 9 مرداد ماه جمعی از اهالی سیستان و بلوچستان در اعتراض به افزایش مشکلات ناشی از کم آبی و در این استان و بی توجهی مسئولین دست به تجمع زدند.

برپایه گزارش منتشر شده بیش از سه هزار نفر از اهالی این استان با تجمع در میدان یعقوب لیث (فلکه رستم) و سردادن شعارهای از جمله، «خاک از سرم گذشته، به من آب می‌دهید؟»، «خشکسالی تحمیلی حاصل بی‌تدبیری»، «نماینده ناکارآمد، استعفا»، «سفیر بی‌لیاقت، نمی‌خوایم» نسبت به عدم تخصیص حقابه هیرمند و سیاست ایران در مذاکرات آبی با طالبان بر سر حقابه اعتراض کردند