حزب کمونیست ایران

اعتراض اپراتورهای پست های فشار قوی برق

گروهی از اپراتورهای پست های فشار قوی برق روز یکشنبه 29 مرداد ماه در اعتراض به اجرائی نشدن طرح طبقه بندی مشاغل اقدام به برگزاری تجمع کردند.

به گفته نماینده معترضان، بیش از یک سال است که قرار است طرح طبقه‌بندی مشاغلِ کلاه زرد‌ها به اجرا درآید اما هنوز سازمان امور استخدامی این کار را صورت نداده است. این کارگران همچنین نسبت به عدم تطابق عنوان شغلی کنونی با عنوان شغلی درج شده در حکم کارگزینی، عدم تطابق مدرک تحصیلی احراز شغل اپراتور پست برق (کارشناسی و بالاتر) با مدرک تحصیلی احراز شغل مراقب پست (پایان دوره راهنمایی یا سیکل) ، عدم تطابق شرح وظایف اپراتوری پست‌های فشارقوی با وظایف مراقب پست مندرج در طرح طبقه‌بندی مشاغل کنونی و صادر نشدن احکام کارگران برق مناطق کشور با وجود تورم لجام‌گسیخته” اعتراض دارند.