حزب کمونیست ایران

اعتراض اپراتورهای پست های فشار قوی

روز شنبه ۱۲ بهمن ماه جمعی از اپراتورهای پست‌های فشار قوی برق نسبت به عدم اجرای مصوبه کمیسیون تلفیق در ارتباط با تبدیل وضعیت و استخدام آنها اعتراض کردند.

به گفته‌ی آنها، پس از پیگیری‌های نمایندگان اپراتورها، قرار شده بود تبدیل وضعیت و امنیت شغلی اپراتورها در قالب طرح طبقه‌بندی مشاغل به اجرا در بیاید. اما این موضوع تاکنون عملی نشده است.