حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان تامین اجتماعی همدان

روز شنبه ۴ بهمن ماه جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی همدان  در اعتراض به نادیده گرفتن مطالبات‌شان، تجمع کردند.

بازنشستگان تامین اجتماعی همدان که خواهان اجرای متناسب‌سازی عادلانه مطابق با سبد معیشت هستند، در صورت بی توجهی به خواسته هایشان از تجمع آتی این گروه از مستمری‌بگیران در روزهای آینده خبر دادند. آنها می گویند، سازمان تامین اجتماعی وظیفه دارد طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی، مستمری‌های بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را متناسب با هزینه زندگی افزایش دهد زیرا افزایش ۲۶درصدی مستمری‌ها تناسبی با تورم ۴۰ درصدی ندارد.