حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی

روز شنبه 21 تیرماه،گروهی از فعالان صنفی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی نسبت به عملکرد دولت در افزایش مستمری‌های خود اعتراض کردند.

معترضان با تاکید بر اینکه خواسته‌ی تقلیل ناپذیرِ بازنشستگان، افزایش مستمری‌ها به اندازه تورم چهل و چند درصدی و رسیدن به پایه سبد معیشت پنج میلیون تومانی است؛می‌گویند: بایستی مزد کارگران شاغل و مستمری بازنشستگان به اندازه سبد معیشت افزایش یابد؛ این خواسته، یک مطالبه جمعی است و نمی‌توان آن را نادیده گرفت،اوضاع نباید به گونه‌ای باشد که بازنشستگان برای افزایش چند صد هزار تومانی ماه‌ها منتظر بمانند.آنها در ادامه افزودند،ابتدا باید با افزایش پایه مستمری،دریافتی بازنشستگان حداقل به اندازه تورم افزایش یابد و سپس با اعمال همسان‌سازی، حقوق کارگران به پایه شاغلان برسد.