حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان صداوسیما در تهران

بنا بر اخبار و تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، گروهی از کارکنان و بازنشستگان صدا و سیما روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ماه در محوطه این سازمان در تهران تجمع کردند و خواستار پاسخگویی به مطالبات خود شدند.

معترضان که مقابل مسجد بلال در محوطه صدا و سیما تجمع کرده‌اند خواستار پرداخت حقوق معوقه و افزایش حقوق خود شدند و به نحوه ارائه خدمات درمانی به بازنشستگان این سازمان اعتراض کردند. در یکی از ویدئوها یکی از معترضان می‌گوید که مرکز بهداشت صدا و سیما تمام تعرفه‌ها را قطع کرده است. وی می افزاید که مرکز بهداشت صدا و سیما از دادن دارویی که شورای پزشکی برای بیماران تجویز کرده خودداری می‌کند. معترضان همچنین خواستار افزایش حقوق خود متناسب با افزایش حقوق بازنشستگان کشوری شدند.