حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان مجتمع نیشکر هفت تپه

بازنشستگان کارگری سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مجتمع نیشکر هفت تپه روز شنبه ۹ بهمن ماه نسبت به عدم پرداخت پرداخت مابقی مطالبات بازنشستگی خود علیرغم درخواست‌ها و مراجعات متعدد اعتراض کردند.

یکی از کارگران بازنشسته مجتمع هفت تپه در این رابطه با بیان اینکه از مسئولان استانی و شهرستانی انتظار دارند به معیشت مستمری‌بگیران سالهای ۹۹ تا ۱۴۰۰ مجتمع هفت تپه توجه کنند، اضافه کرد: علیرغم درخواست‌های متعدد از اعضای شورای تامین و مدیریت جدید شرکت طرح توسعه نیشکر خوزستان، نمایندگان مجلس و مدیرکل کار استان به نظر می‌رسد نمی‌خواهند مابقی مطالبات بازنشستگی آنها را پرداخت کنند یا قصد تعلل دارند تا کارگران از مطالبه‌گری دست بردارند. خواسته این کارگران دریافت مابقی مطالبات بازنشستگی خود قبل از آغاز سال نو است.