حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان کشوری در اردبیل

جمعی از بازنشستگان کشوری در اردبیل، روز سه شنبه 6 تیرماه در اعتراض به اجرایی نشدن همسان‌‌سازی حقوق ها اقدام به برگزای تجمع کردند.

بازنشستگان شرکت کننده در این تجمع که بیشتر آنها را زنان تشکیل می‌دادند، در راستای مطالباتشان شعارهایی سر می‌دادند. بازنشستگان معترض خواستار “همسان‌سازی حقوقهایشان با سایر شاغلین و اجرای قانون خدمات مدیریت کشوری مصوب سال ۱۳۸۵می باشند. گفتنی است موضوع همسان‌سازی حقوق‌ها، از جمله درخواست‌های مبرم بازنشستگان می‌باشد. آنها بارها برای احقاق این خواسته خود تجمع اعتراضی برگزار کرده‌اند اما تاکنون هیچ مقام دولتی پاسخگوی خواسته هایشان نبوه است.