حزب کمونیست ایران

اعتراض بازنشستگان کشوری در تهران

روز شنبه 28 تیر ماه جمعی از بازنشستگان کشوری نسبت به عدم اجرای همسان سازی  حقوق ها اعتراض کردند.

بازنشستگا معترض خواستار اجرای همسان‌سازی از مردادماه شدند و اعلام کردند مهرماه برای شروع همسان‌سازی بسیار دیر است. آنها می‌گویند: وضعیت نابسامان اقتصادی، تورم شدید و افزایش روزانه قیمت‌ها و نرخ صعودی دلار و طلا و بخصوص ویروس کرونا تا مهرماه بازنشستگان را دچار مشکلات بیشتری از لحاظ مالی و درمانی خواهد کرد و بنابراین باید حداکثر از مردادماه همسان‌سازی اجرایی شود.