حزب کمونیست ایران

اعتراض باغداران شهرستان میناب

جمعی از کشاورزان و باغداران منطقه توکهور از توابع هشتبندی شهرستان میناب،روز یکشنبه 5 شهریورماه،در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان،دست به تجمع زدند.

باغداران معترض اهم مطالبات خود را عدم حمایت دولت از باغداران منطقه و قیمت پایین محصولاتشان عنوان کردند.باغداران میناب می گویند:که هزینه های سنگینی برای کاشت،داشت و برداشت لیموها انجام دادند درحالی که قیمت پیشنهادی دولت یک سوم هزینه ها را جواب نمی دهد.همچنین معترضان نسبت به نحوه مدیریت و برخورد مسئولان نسبت به مسائل و مشکلات باغداران و  ضرر و زیان ناشی از بی مسئولیتی مقامات اعتراض کردند.