حزب کمونیست ایران

اعتراض به اخراج دو استاد دانشگاه تربیت مدرس و الزهرا

طبق گزارشات منتشر شده، انجمن علمی-دانشجویی جامعه‌شناسی دانشگاه تربیت‌مدرس با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اخراج آرمان ذاکری، عضو هیأت علمی گروه جامعه‌شناسی از دانشگاه و ممانعت از ادامه تدریس او اعتراض کرد.

گفتنی است، پیش‌تر دانشجویان از احتمال این اتفاق آگاه بودند و پیگیری‌های آنها نزد مسئولان بی‌نتیجه ماند. در بیانیه انجمن امده “اخراج استادی که از همان ابتدا گروه‌های فشار دانشگاه از هیچ‌گونه آزار و کارشکنی‌ای در ادامه کارش دریغ نکردند، پیام روشنی را برای ما دانشجویان داشته است. “آرمان ذاکری” اواسط مهرماه سال جاری از دانشگاه تربیت مدرس اخراج شد و تاکنون دستکم ۳۵ تن از اساتید منتقد از دانشگاه‌های سراسر کشور اخراج یا معلق شده‌اند.همچنین گفتنی است،” نداتولایی” استاد رشته نقاشی و تاریخ در دانشگاه الزهرا  اخراج شد. “ندا تولایی” گفت، “هفته‌ پیش از دانشگاه با من تماس گرفتند و گفتند: به دلیل نوساناتی که در تأیید صلاحیت شما از سوی حراست پیش آمده این ترم را نمی‌تواند بر سر کلاس درس برود.