حزب کمونیست ایران

اعتراض به خشونت پلیس در ایالت ویسکانسین آمریکا

روز دوشنبه 3 شهریور ماه در جریان شلیک پلیس  ایالت ویسکانسین آمریکا به سمت یک فرد آفریقایی تبار، شمار زیادی از شهروندان این ایالت در اعتراض به خشونت پلیس به خیابان آمدند.

در ویدئو منتشر شده در رسانه‌های اجتماعی، پس از مشاجره پلیس با فردی که نام وی جاکوب گزارش شده است، مظنون با پشت کردن به پلیس به سمت خودرویی که در محل قرار دارد حرکت می‌کند. در این ویدئو همچنین صحنه‌ای دیده می شود که   پلیس 7 گلوله از پشت به سمت فرد آفریقایی‌تبار شلیک می کند. گفته می شود این حادثه عصر روز یکشنبه 2 شهریور ماه  در شهر کنوشا رخ داده است. گفتی است پس از برگزاری این اعتراضات در کنوشا مقررات منع آمد و شد شبانه اعلام شد.