حزب کمونیست ایران

اعتراض به ساختِ یک کارخانه جدید روی زمین‌های کشاورزی در قروه

جمعی از ساکنان شهرستان قروه روز  چهارشنبه، ۲۴ فروردین در مقابل محل ساخت یک کارخانه جدید در این منطقه تجمع کردند.

معترضان می‌گویند: در سال ۹۲ کارخانه فولاد زاگرس به بهانه‌ به صرفه نبودنِ فعالیت‌ها تعطیل شد و حدود ۴۰۰ نفر به طور مستقیم بیکار شدند. آنها می گویند سال ۹۹ ساخت کارخانه‌ دیگری روی بخشی از زمین‌های کشاورزی این منطقه آغاز شد. صدها خانوار از فعالیت روی این زمین‌ها ارتزاق می‌کنند و ساخت کارخانه روی این زمین‌های کشاورزی زندگی مردم و کشاورزان این منطقه را نابود می‌کند.