حزب کمونیست ایران

اعتراض به صدور احکام زندان علیه سه عضو کانون نویسندگان ایران

انجمن جهانی قلم با انتشار بیانیه ای نسبت به محکومیت و احضار جهت اجرای حکم رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن سه نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران که پیشتر مجموعا به ۱۵ سال و شش ماه حبس محکوم شده بودند، اعتراض کرد.

این انجمن در بیانیه خود ضمن اشاره به اینکه محکومیت این نویسندگان به حبس، نقض آشکار حق آزادی بیان است، با ارائه‌ راهکارهایی از ۱۵۰ شعبه‌ خود در ۱۰۰ کشور جهان خواسته است که برای لغو احکام زندان این سه نویسنده اقدام کنند.  رئیس کمیته‌ نویسندگان این انجمن، می‌گوید: “این نویسندگان صرفاً به دلیل نقد مستمر دولت‌های وقت در ایران تحت تعقیب و آزارقرارگرفته‌اند. شگفت آن که یکی از اتهام‌های این نویسندگان حضور بر سر مزار نویسندگان مخالف است. در زمان شیوع عالمگیر ویروسی که تأثیری جدی بر اوضاع ایران گذاشته است، اولویت دولت ایران باید حفظ سلامت عمومی باشد نه مرعوب ساختن و به زندان افکندن نویسندگان”.