حزب کمونیست ایران

اعتراض به صدور حکم زندان علیه معترضان به سرنگونی هواپیمای اوکراینی

سازمان «دیدبان حقوق بشر» به صدور حکم زندان برای حداقل ۱۳ نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع‌های اعتراضی در پی شلیک موشک سپاه پاسداران رژیم به هواپیمای اوکراین اعتراض کرد.

معاون مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر گفت که مقام‌های جمهوری اسلامی ضمن امتناع از ارائه جزئیات تحقیقات درباره این موضوع در عین حال در محکوم کردن افراد معترض «به از دست رفتن ۱۷۶ زندگی هیچ وقتی تلف نمی‌کنند». این سازمان ضمن اعتراض به احکم صادره خواستار آزدی کلیه آنان شدند.