حزب کمونیست ایران

اعتراض به فشارهای «زن ستیزانه» علیه مخالفان در بلاروس

روز جمعه شماری از شهروندان بلاروس در اعتراض به روش های «زن‌ستیزانه» مقامات این کشور برای برخورد با مخالفان دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری،  در خیابان های “مینسک” تظاهرات کردند.

معترضان  مقامات بلاروس را متهم کردند که عمدا فعالان سیاسی زن یا اعضای خانواده آنها را مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. به گفته تظارهرکنندگان، مقامات بلاروس در همین راستا از «تبعیض‌های علنی» و «تهدید به خشونت جنسی» ابایی ندارند. همچنین سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای در مورد فشارهای «زن‌ستیزانه» بر مخالفان دولت  به مقامات بلاروس هشدار داد.