حزب کمونیست ایران

اعتراض به قطع مکرر آب در نقاط مختلف

اهالی روستای “کاکلک” از توابع شهرکرد در استان چهارمحال و بختیاری و اهالی روستای “سهله” زنجان روز چهارشنبه اول مرداد ماه در اعتراض به قطعی مکرر آب به طور جداگانه دست به تجمع زدند.

قطعی مکرر آب از ابتدای تابستان  اهالی روستای کاکلک در شهرستان شهرکرد را دچار مشکل کرده و اعتراض اهالی را به دنبال داشته است . یکی از اهالی روستای می گوید: در این گرمای تابستان و شیوع کرونا آب روستا در هفته سه یا چهار روز قطع می باشد. همچنین کم آبی، معضلی است که همه ساله فصل تابستان گریبان تعداد بسیار زیادی از روستاهای استان زنجان را گرفته و معمولا آب برای اهالی جیره بندی می شود. اهالی روستای سهله پنج روزی است که در بی آبی به سر می برند و اعتراضات آنها تاکنون بی نتیجه مانده است.