حزب کمونیست ایران

اعتراض بیماران دیالیزی و پیوند کلیه در استان تهران

جمعی از بیماران دیالیزی و پیوند کلیه در شهرهای اسلامشهر، بهارستان و رباط کریم، روز سهع شنبه 5 بهمن ماه در مقابل ساختمان «انجمن حمایت از بیماران کلیوی»، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گفته یکی از معترضان، حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار بیمار دیالیزی در ایران زندگی می‌کنند. عمده دستگاه‌های دیالیزی در ایران قدیمی‌اند و کارکرد بالا و عمر طولانی دستگاه سبب کاهش کیفیت دیالیز شده است. علاوە بە این، طی چند سال گذشته، هزینەهای پرداختی بیماران دیالیزی در ایران، چندین برابر شده است. این در حالی است که در کنار مصرف دارو نیاز به عکسبرداری، سونوگرافی، تصویربرداری و… در این بیماران زیاد است و متعاقبا هزینه‌هایی نیز متوجه اینگونه خدمات خواهد بود. در صورت شکست خوردن پیوند نیز به دلیل عدم مصرف دارو و یا مصرف نادرست آن، بیمار مجدد به سمت دیالیز سوق پیدا خواهد کرد.