حزب کمونیست ایران

اعتراض بین المللی به حکم اعدام سه جوان معترض

سازمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه ایی صدور احکام اعدام برای دستکم سه زندانی متهم به مشارکت در اعتراضات علیه رژیم ایران را محکوم کرد و خواهان لغو آن شده است.

سازمان دیدبان حقوق بشر در بیانیه خود روند رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی را غیر شفاف وغیر منصفانه اعلام کرده است.  به گفته این سازمان احکام اعدام علیه سه جوان نامبرده شده در ارتباط با اعتراضات آبان با استناد به اتهام‌های مبهم و مفهوم کلی “امنیت ملی” صادر شده‌اند، محکومان از دسترسی به وکیل محروم بوده و برای “اعتراف به گناهان نکرده” زیر شکنجه قرار گرفته‌اند.