حزب کمونیست ایران

اعتراض بە قتل رومینا اشرفی در سنندج

\

بنابه گزارش دریافتی روز جمعه 9 خرداد ماه جمعی از فعالین شهر سنندج طی برگزاری مراسمی در پارک جنگلی این شهر نسبت به قتل رومینا اشرافی اعتراض کردند.

حاضرین در این تجمع با در دست داشتن پلاکاردهایی خواستار مجازات عاملین مرگ رومینا شدند.  در خبری دیگر امده است که  بعدازظهر روز پنجشنبه  ۸ خرداد ماه جمعی از فعالین حقوق زنان در سنندج، در اعتراض به قتل فجیع و دلخراش رومینا اشرفی بدست پدرش، در پارک آیتی سنندج تجمع کردند. تجمع کنندگان با در دست داشتن دست نوشته هایی با مضمون “زن ناموس هیچکس نیست، قتل رومینا را محکوم می کنیم و دست ناموس پرستی از زندگی زنان کوتاە” و شعارهای دیگر، ضمن اعتراض  به قتل رومینا اشرافی و محکومیت آن خواستار مجازات عاملین این جنایت شدند. در جریان این تجمع یکی از حاضرین متنی را در محکومیت قتل هولناک رومینا قرائیت کردن و در آن به زمینه های تبعیض قانونی علیە حقوق زنان، ناموسپرستی و کودک آزاری اشارە نمود.  این حرکت اعتراضی با  ابراز خشم و نفرت شرکت کنندگان  به قتل رومینا اشرفی و کشتارهای ناموسی پایان یافت.