حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از معلمان اعزامی به خارج

روز، یکشنبه، ۱۱ تیرماه، جمعی از معلمان اعزامی به خارج در اعتراض به‌ عدم پرداختِ بخشی از حقوق خود مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

این معلمان که نیروهای اعزامی به خارج از کشور بوده‌اند و مدتی در آنجا خدمت کرده‌اند، می‎‌گویند: حدود ۵ سال است که بخشی از حقوق نیروها بابتِ خدمت در خارج از کشور داده نشده و با وجود اینکه در دوره‌های مختلف قولِ پرداختِ حق الزحمه‌‌ی فوق‌العاده اشتغال را دادند اما هنوز به نتیجه نرسیده‌اند.