حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از معلولین سراسر کشور

روز سه شنبه 6 خردادماه،جمعی از معلولین کشور نسبت به  عدم دریافت حمایت‌ها از سوی بهزیستی دست به اعتراض زدند.

برپایه این گزارش،کمپین معلولان با تحویل دو نامه اعتراضی جداگانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، خواستار انتشار گزارش عملکرد بودجه سال ۹۸ سازمان بهزیستی و دسترسی مددجویان به اطلاعات دهکی خود شد.در نامه کمپین حمایت از افراد دارای معلولیت درخواست شفاف‌سازی عملکرد بودجه سال ۹۸ «توانبخشی» و «قانون حمایت از حقوق معلولان» از سازمان بهزیستی مطرح شده است آنها همچنین در نامه ای جداگانه به  وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواستار اتخاذ تدابیری جهتِ دسترسی مددجویان به اطلاعات دهکی خود شد.