حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از نیروهای طرح شرکت آب و فاضلاب خوزستان

روز یکشنبه ۱۳ بهمن‌ماه” جمعی از نیروهای طرحی شرکت آب‌ و فاضلاب استان خوزستان، در اعتراض به دستمزد کم و نامعلوم بودن وضعیت شغلی خود، در مقابل ساختمان این شرکت دست به تجمع زدند.

در همین خصوص یکی از این کارکنان گفت: نیروهای طرحی در واقع به نیروهایی گفته می‌شود که برای یک قرارداد خاص استخدام میشوند و مجوز پرداخت حقوق آنها نیز برای همان پروژه است. وی افزود، درحال حاضر بسیاری از نیروهای این شرکت به صورت طرحی برای وظایف شغلی متفاوت استخدام شده اند و پرداخت حقوق آنها با مشکل مواجه شده است. پس از تاسیس شرکت آب و فاضلاب روستایی خوزستان دولت مجوز پرداخت حقوق ۱۱۲ نفر از نیروهای طرحی این شرکت از محل اعتبارات دولتی را داد اما مجوزی برای پرداخت حقوق حدود ۵۲۲ نفر دیگر از نیروهای طرحی وجود ندارد.