حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از پرستاران بیمارستانهای خصوصی در تهران

جمعی از پرستاران بیمارستانهای خصوصی تهران در اعتراض به افزایش اخراج پرستاران به بهانه عوارض کرونا در محیط کار خود دست به تجمع زدند.

آنها می گویند به رغم فشار طاقت‌فرسا بر کادر درمانی شاغل در بخش مداوای بیماران مبتلا به ویروس کرونا، ولی این اواخر شماری از پرستاران بیمارستان‌های خصوصی  به “بهانه‌های واهی” مانند عوارض شیوع کرونا از کار اخراج شده اند. پرستاران معترض همچنین طی نامه ایی به وزیر بهداشت خواستار رسیدگی به وضعیت پرستاران اخراجی و برخورد با “مراکز درمانی متخلف” شدند.