حزب کمونیست ایران

اعتراض جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان

جمعی از کارگران طرح آبرسانی به دشت سیستان روز پنجشنبه 25 دیماه برای سومین روز در اعتراض به عدم پرداخت 5 ماه دستمزد معوقه خود  در محل کار خود اقدام به برگزاری تجمع کردند.

از قرار معلوم ، پس از ماه ها اعتراض و تجمع کارگران و پرسنل جهادنصر همدان، از شرکت های وابسته به طرح ۴۶هزار هکتاری آبرسانی به دشت_سیستان، جهادکشاورزی بلوچستان تنها نیمی از حقوق سالیانه این کارگران را پرداخت کرده و از پرداخت باقی حقوق امتناع می کند. کارگران معترض که در این شرایط اقتصادی نابسامان در وضعیت معیشتی نامناسبی به سر می برند خواستار پرداخت کلیه دستمزدهای خود می باشند و اعلام کرده اند در صورت عدم پاسخگویی به خواسته هایشان دست به اعتصاب خواهند زد.